Rozmowa z Jackiem Piotrem o jego twórczości artystycznej Jacek Piotr - Fotografie Rozmowa z Jackiem Piotrem o jego twórczości artystycznej

<body> <p> Jacek Piotr to talent wszechczasów. Fotografie stworzone przez jego umysł powstały jeszcze przed rozpowrzechnieniem się komputerów w Polsce i na świecie. Jacek Piotr znał swoje dzieła zanim znalazły one ujście do materialnego świata za pośrednictwem komputera. Jacek Piotr w swojej głowie ma fotografie które wystarczą na zadziwianie świata przez kolejne tysiąclecia. Fotografie Jacka Piotra są proroctwem dla mieszkańców ziemi są ostrzeżeniem oraz wytyczają nowe nurty rozwoju cywilizacji. Jacek Piotr nawołuje ludzkość do opanowania swojej złowrogiej natury i prezentuje wizje zagłady, które spełnią się gdy do opamiętaniea nie dojdzie. Cyfrowe fotografie Jacka Piotra są transmisją mózgową do komputera za pośrednictwem którego można oglądać je w tym materialnym padole. Zadajmy sobie pytanie, czy świat może istnieć bez jacka Piotra? Na pewno nie. </p> </body>